Zastupitelstvo

Starosta Ing.Roman Kohout
Místostarosta Ing.Lucie Moravcová
Člen zastupitelstva Marcela Kučerová
Člen zastupitelstva Petr Beran
Člen zastupitelstva Mgr. Jiří Folk
Člen zastupitelstva Marta Mašková
Člen zastupitelstva MUDr. Jiří Široký
Člen zastupitelstva Jiří Souček
Člen zastupitelstva Mgr. Petr Šlauf


    Zastupitelstvo tvoří celkem 9 členů.
    Poslední úprava seznamu proběhla 11.11.2010.

Složení výborů a komisí

Finanční výbor

 
Předseda Petr Beran
Člen Jiří Souček
Člen Marcela Kučerová
  Celkem členů: 3

Kontrolní výbor

 
Předseda Mgr. Jiří Folk
Člen Mgr. Petr Šlauf
Člen MUDr. Jiří Široký
  Celkem členů: 3

Další informace