Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: Kalendář Datum sejmutí: Kalendář

Aktuální dokumenty

Dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
5.5.2014 31.12.2023 Úřad pro zastup.ve věcech majet.-výzva
6.3.2018 30.9.2018 Výzva KÚPK - lýkožrout smrkový
26.3.2018 30.6.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů
12.7.2018 31.7.2018 Volby ZO - Oznámení počet členů ZO + potřebný počet podpisů
 
Rozpočet obce
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
20.12.2017 31.12.2018 Rozpočet obce na rok 2018
20.12.2017 31.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020
17.3.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření v roce 2018 č.1
10.4.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření v roce 2018 č.2
10.4.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření v roce 2018 č.3
31.5.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření v roce 2018 č. 4
10.7.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření v roce 2018 č. 5
 
Závěrečný účet obce
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
30.5.2018 30.6.2019 Závěrečný účet obce Druztová za rok 2017
 
Veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
6.1.2016 6.1.2019 Veřejnoprávní smlouva - dotace SDH 2015
6.1.2016 6.1.2019 Veřejnoprávní smlouva - dotace TJ Sokol 2015
6.1.2016 6.1.2019 Veřejnoprávní smlouva - dotace ERDAP 2016
6.1.2016 6.1.2019 Veřejnoprávní smlouva - dotace SDH 2016
6.1.2016 6.1.2019 Veřejnoprávní smlouva - dotace Tj Sokol 2016
11.1.2016 11.1.2019 Veřejnoprávní smlouva - dotace Myslivecké sdružení 2016
14.3.2016 14.3.2019 Veřejnoprávní smlouva - dotace Svaz tělesně postižených 2016
17.3.2016 17.3.2019 Veřejnoprávní smlouva - dotace Rybáři obce Druztová z.s. 2016
31.3.2017 31.3.2020 Veřejnoprávní smlouva - dotace SDH 2017
31.3.2017 31.3.2020 Veřejnoprávní smlouva - dotace TJ Sokol 2017
31.3.2017 31.3.2020 Veřejnoprávní smlouva - dotace Český svaz včelařů 2017
31.3.2017 31.3.2020 Veřejnoprávní smlouva - dotace Svaz tělesně postižených 2017
31.3.2017 31.3.2020 Veřejnoprávní smlouva - dotace Myslivecké sdružení 2017
31.3.2017 31.3.2020 Veřejnoprávní smlouva - dotace Rybáři obce Druztová 2017
31.3.2017 31.3.2020 Veřejnoprávní smlouva - dotace ERDAP 2017
14.4.2018 14.4.2021 Veřejnoprávní smlouva - dotace SDH 2018
18.4.2018 18.4.2021 Veřejnoprávní smlouva - neinv. dotace TJ SOKOL 2018
18.4.2018 18.4.2021 Veřejnoprávní smlouva - inv. dotace TJ SOKOL 2018
18.4.2018 18.4.2021 Veřejnoprávní smlouva - dotace Myslivecké sdružení 2018
18.4.2018 18.4.2021 Veřejnoprávní smlouva - dotace Lesní mateřská škola 2018
18.4.2018 18.4.2021 Veřejnoprávní smlouva - dotace Rybáři obce Druztová 2018
 
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Druztová
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
20.12.2017 31.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020
20.12.2017 31.12.2018 Rozpočet na rok 2018

Archiv - sejmuté dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie:
22.5.2018 30.6.2018
Sdělení Obce Druztová - funkce pověřence
Dokumenty
24.5.2018 30.6.2018
Sdělení MŠ Druztová - funkce pověřence
Dokumenty
23.6.2017 30.6.2018
Závěrečný účet obce Druztová za rok 2016
Závěrečný účet obce
12.6.2018 27.6.2018
Oznámení návrhu opatření obecné povahy - MK p.p.č. 98 a 421 k.ú. Druztová
Dokumenty
12.6.2018 27.6.2018
Veřejná vyhláška MÚ Nýřany - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Dokumenty
19.6.2018 26.6.2018
Oznámení - veřejné zasedání ZO 26.6.2018
Dokumenty
1.6.2018 16.6.2018
Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného za 2017
Dokumenty
28.5.2018 12.6.2018
Záměr obce Druztová - pronájem bytu č. 8 v čp.2
Dokumenty
28.5.2018 12.6.2018
Záměr obce Druztová - dodatky k bytům č. 6,10,11,12 v čp. 2
Dokumenty
16.1.2018 31.5.2018
Oznámení - stavba - připojení nového odběrného místa p.č. 675/50
Dokumenty
23.4.2018 29.5.2018
Závěrečný účet obce Druztová za rok 2017 - návrh
Dokumenty
22.5.2018 29.5.2018
Oznámení - veřejné zasedání ZO 29.5.2018
Dokumenty
26.4.2018 28.5.2018
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
Dokumenty
23.4.2018 8.5.2018
Severní Plzeňsko z.s.p.o. - rozpočet 2017
Dokumenty
23.4.2018 8.5.2018
Severní Plzeňsko z.s.p.o. - rozpočet 2018
Dokumenty
26.3.2018 7.5.2018
Veřejná vyhláška KÚPK - návrh Aktualizace č.2 Zásad úz. rozvoje PK
Dokumenty
3.4.2018 3.5.2018
Zápis dětí do Mateřské školy v Druztové
Dokumenty
27.3.2018 11.4.2018
Rozpočtové opatření v roce 2018 - č.1
Rozpočet obce
2.3.2018 3.4.2018
Veřejná vyhláška - Kladno - předpisný seznam místní poplatek
Dokumenty
20.3.2018 27.3.2018
Oznámení - veřejné zasedání ZO 27.3.2018
Dokumenty
13.3.2018 27.3.2018
Záměr obce - směna pozemků p.č. 485 a část p.č. 675/1 vše v k.ú. Druztová
Dokumenty
23.6.2017 25.3.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů
Dokumenty
7.2.2018 24.3.2018
Veřejná vyhláška - aktualizace č.4 ZÚR PK
Dokumenty
26.1.2018 21.3.2018
Dražební vyhláška - elektronická dražba podíl 1/2 p.č. 665/13 k.ú. Druztová
Dokumenty
27.2.2018 13.3.2018
Záměr obce - koupě pozemku p.č. 485 k.ú. Druztová
Dokumenty
6.3.2018 13.3.2018
Oznámení - veřejné zasedání ZO - 13.3.2018
Dokumenty
22.2.2018 9.3.2018
Záměr obce - pronájem části pozemku p.č. 570 a pozemek p.č. 571 pro TJ SOKOL
Dokumenty
20.2.2018 7.3.2018
Záměr obce - věcné břemeno k části pozemku p.č. 143/1 k.ú. Druztová
Dokumenty
19.2.2018 6.3.2018
Záměr obce - prodej části pozemku p.č. 761 k.ú. Druztová
Dokumenty
19.2.2018 6.3.2018
Záměr obce - pronájem nebytových prostor p.č. 516/2 k.ú. Druztová
Dokumenty
19.2.2018 6.3.2018
Záměr obce - pronájem části konstrukce čp. 300
Dokumenty
19.2.2018 6.3.2018
Záměr obce - věcné břemeno k části pozemku p.č. 154 k.ú. Druztová
Dokumenty
19.2.2018 6.3.2018
Záměr obce - věcné břemeno k části pozemků p.č.484/11, 675/2 (675/42), 675/10, 675/44, 675/47 k.ú. Druztová
Dokumenty
27.11.2017 27.1.2018
Volba prezidenta 2018 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Dokumenty
30.11.2017 27.1.2018
Volba prezidenta 2018 - Jmenování zapisovatele OVK
Dokumenty
18.12.2017 27.1.2018
Volba prezidenta 2018 - první zasedání OVK
Dokumenty
18.12.2017 27.1.2018
Volba prezidenta 2018 - Oznámení o době a místě konání volby
Dokumenty
13.11.2017 13.1.2018
Volba prezidenta 2018 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
Dokumenty
19.12.2017 3.1.2018
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - vrtaná studna p.č. 197 k.ú. Druztová
Dokumenty
5.12.2017 19.12.2017
Záměr obce - pronájem nebytových prostor čp. 2
Dokumenty
5.12.2017 19.12.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 - Obec Druztová
Dokumenty
5.12.2017 19.12.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 - Mateřská škola Druztová
Dokumenty
5.12.2017 19.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2018-2020 - Mateřská škola Druztová
Dokumenty
5.12.2017 19.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018 - 2020 - Obec Druztová
Dokumenty
5.12.2017 19.12.2017
Záměr obce Druztová - směna pozemku p.č.765/9 v k.ú. Druztová
Dokumenty
12.12.2017 19.12.2017
Oznámení - veřejné zasedání ZO 19.12.2017
Dokumenty
28.11.2017 13.12.2017
Záměr obce Druztová - uzavření dodatků k nájemním smlouvám bytových jednotek v čp. 2
Dokumenty
24.11.2017 9.12.2017
Záměr obce Druztová - smlouva o právu provedení stavby p.č. 414 k.ú. Druztová
Dokumenty
2.11.2017 2.12.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - vrtaná studna p.č. 197 k.ú. Druztová
Dokumenty
9.11.2017 24.11.2017
Záměr obce Druztová - dodatek k nájemním smlouvám o pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Druztová
Dokumenty
9.11.2017 24.11.2017
Obecně závazná vyhláška obce Druztová č. 3/2017
Dokumenty
8.11.2017 23.11.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zpracování těžeb nahodilých
Dokumenty
20.9.2017 15.11.2017
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Dokumenty
31.10.2017 7.11.2017
Oznámení - veřejné zasedání ZO
Dokumenty
17.10.2017 1.11.2017
Záměr obce - věcné břemeno k pozemkům p.č. 25/2 a 27/2 k.ú. Druztová
Dokumenty
11.10.2017 26.10.2017
Záměr obce - prodej pozemku p.č. 605/19 k.ú. Druztová
Dokumenty
11.10.2017 26.10.2017
Záměr obce - prodej pozemku p.č. 463/1, 463/2 a část p.č. 464 k.ú. Druztová
Dokumenty
10.10.2017 24.10.2017
Informační schůzka - opravy komunikací v roce 2018
Dokumenty
17.8.2017 21.10.2017
Volby 2017 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
Dokumenty
5.9.2017 21.10.2017
Volby 2017 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Dokumenty
7.9.2017 21.10.2017
Volby 2017 - jmenování zapisovatele
Dokumenty
21.9.2017 21.10.2017
Volby 2017 - první zasedání OVK
Dokumenty
5.10.2017 21.10.2017
Volby 2017 - Oznámení o době a místě konání voleb
Dokumenty
14.9.2017 29.9.2017
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - nařízení pro vlastníky lesa MZe č.j. 55197/2017-MZE-16212
Dokumenty
4.9.2017 19.9.2017
Záměr obce Druztová - věcné břemeno p.č. 451/1, 451/3 a 675/60 v k.ú. Druztová
Dokumenty
5.9.2017 19.9.2017
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby RD+vrtaná studna p.č. 519/4, 522/4, 536/11, 537/4 k.ú. Druztová
Dokumenty
5.9.2017 19.9.2017
Opatření obecné povahy - úprava provozu silnice III/180 12
Dokumenty
5.9.2017 19.9.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
Dokumenty
5.9.2017 19.9.2017
Záměr obce Druztová - prodej stavebního pozemku p.č. 675/41 v k.ú. Druztová
Dokumenty
11.9.2017 19.9.2017
Oznámení - veřejné zasedání ZO 19.9.2017
Dokumenty
16.8.2017 16.9.2017
Leták - zrušení místní příslušnosti při podávání žádostí o občanské průkazy nebo cestovní pasy
Dokumenty
16.8.2017 16.9.2017
Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým
Dokumenty
16.6.2017 2.9.2017
Termíny kulturních akcí na prostranství u hřiště
Dokumenty
17.8.2017 1.9.2017
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - vrtaná studna p.č. 585/12 v k.ú. Druztová
Dokumenty
8.8.2017 23.8.2017
Záměr obce Druztová - věcné břemeno a právo provést stavbu pro p.č. 675/50 na pozemcích p.č. 451/3 a 675/10 k.ú. Druztová
Dokumenty
14.7.2017 14.8.2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastr. operátu
Dokumenty
20.7.2017 4.8.2017
Severní Plzeňsko - rozpočet na rok 2016 + rozpočet na rok 2017
Dokumenty
30.6.2017 30.7.2017
Oznámení zahájení spol. řízení-stavba RD+vrtaná studna, p.č. 519/4, 522/4, 536/11, 537/4 k.ú. Druztová
Dokumenty
18.1.2017 18.7.2017
Policie ČR - Vyhlášení popisu věci
Dokumenty
22.6.2017 4.7.2017
Záměr obce - věcné břemeno pozemek EN 123 k.ú. Druztová
Dokumenty
18.5.2017 3.7.2017
Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje PK
Dokumenty
31.5.2017 30.6.2017
Veřejná vyhláška - oznámení zah. úz. řízení vrtaná studna p.č. 585/12
Dokumenty
27.3.2017 27.6.2017
Oznámení - dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Dokumenty
5.5.2017 22.6.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů
Dokumenty
23.5.2017 20.6.2017
Závěrečný účet obce Druztová za rok 2016
Dokumenty
2.6.2017 20.6.2017
Záměr obce Druztová - věcné břemeno k pozemku p.č. 209
Dokumenty
2.6.2017 20.6.2017
Záměr obce Druztová - uzavření dodatků k nájemním smlouvám byt č. 6, 8, 10, 11, 12 v čp. 2
Dokumenty
12.6.2017 20.6.2017
Oznámení - veřejné zasedání ZO - 20.6.2017
Dokumenty
27.4.2017 29.5.2017
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam k nahlédnutí - daň z nemovitých věcí na rok 2017
Dokumenty
26.4.2017 11.5.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 - stanovení školského obvodu
Dokumenty
4.4.2017 4.5.2017
Zápis dětí do MŠ Druztová na šk. rok 2017/18
Dokumenty
11.4.2017 25.4.2017
Záměr obce - pronájem části nebytových prostor v čp. 300
Dokumenty
18.4.2017 25.4.2017
Oznámení - veřejné zasedání ZO 25.4.2017
Dokumenty
13.3.2017 11.4.2017
Zápis dětí do 1. ročníku - MZŠ Zruč - Senec
Dokumenty
27.2.2017 5.4.2017
Elektronická dražba - p.č. 203/8 - čp. 249, p.č. 203/5 vše v k.ú. Druztová
Dokumenty
27.3.2017 5.4.2017
Elektronická dražba - p.č. 203/5 a 203/8 včetně čp. 249 - odvolání
Dokumenty
15.3.2017 30.3.2017
Obecně závazná vyhláška obce Druztová č. 1/2017
Dokumenty
14.3.2017 29.3.2017
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí p.č. 570 k.ú. Druztová

novostavba přístřešků

Dokumenty
7.3.2017 14.3.2017
Oznámení - veřejné zasedání ZO 14.3.2017
Dokumenty
7.2.2017 9.3.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení zah. úz. řízení - novostavba přístřešků p.č. 570
Dokumenty
20.2.2017 7.3.2017
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - vrtaná studna p.č. 585/82 v k.ú. Druztová
Dokumenty
20.2.2017 7.3.2017
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - stavební úpravy čp. 50
Dokumenty
20.2.2017 7.3.2017
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy - bobr evropský
Dokumenty
6.2.2017 21.2.2017
Záměr obce Druztová - věcné břemeno - přípojka plynu čp. 311
Dokumenty
6.2.2017 21.2.2017
Záměr obce Druztová - věcné břemeno - přípojka plynu čp. 310
Dokumenty
6.2.2017 21.2.2017
Záměr obce Druztová - věcné břemeno - přípojka plynu čp. 297
Dokumenty
27.1.2017 11.2.2017
Veřejná vyhláška - změna úz. rozhodnutí - vodovod Druztová
Dokumenty
6.1.2017 5.2.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení úz. řízení - vrtaná studna p.č. 585/82 v k.ú. Druztová
  • pdf [1024 kB]
Dokumenty
18.1.2017 2.2.2017
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - vrtaná studna p.č. 233/2 k.ú. Druztová
Dokumenty
13.1.2017 28.1.2017
Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský
Dokumenty
21.12.2016 20.1.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - stavební úpravy čp. 50
Dokumenty
7.12.2016 6.1.2017
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - Vodovod Druztová dokončení - změna stavby řad D1
Dokumenty
21.12.2016 5.1.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016
Dokumenty
21.11.2016 23.12.2016
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - místní poplatek odpady - Kladno
Dokumenty
21.11.2016 21.12.2016
Veřejná vyhláška - vrtaná studna p.č. 233/2 v k.ú. Druztová
Dokumenty
5.12.2016 20.12.2016
Záměr obce Druztová - uzavření dodatků k nájemním smlouvám v čp. 2
Dokumenty
6.12.2016 20.12.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
Dokumenty
6.12.2016 20.12.2016
Záměr obce - uzavření dodatku k nájemní smlouvě v objektu čp.1 - Česká pošta, s.p.
Dokumenty
13.12.2016 20.12.2016
Oznámení - veřejné zasedání ZO 20.12.2016
Dokumenty
30.3.2016 30.11.2016
Leták MZe - kůrovec
Dokumenty
19.8.2016 30.11.2016
Oznámení vlastníkům pozemků - pokládka kabelů NN
Dokumenty
8.9.2016 15.11.2016
Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví
Dokumenty
1.11.2016 15.11.2016
Záměr obce Druztová - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 361 v k.ú. Druztová
Dokumenty
1.11.2016 15.11.2016
Záměr Obce Druztová - prodej pozemku p.č. 428/15, k.ú. Druztová
Dokumenty
1.11.2016 15.11.2016
Záměr Obce Druztová - pronájem nebytových prostor - služby v čp. 1
Dokumenty
1.11.2016 15.11.2016
Záměr Obce Druztová - pronájem části pozemku p.č. 101 k.ú. Druztová
Dokumenty
1.11.2016 15.11.2016
Záměr Obce Druztová - uzavření smlouvy o věcném břemeni k pozemku p.č. 339, 428/9 a 429/3 k.ú. Druztová
Dokumenty
1.11.2016 15.11.2016
Záměr Obce Druztová - zřízení zástavního práva - 3 bytové jednotky v čp. 2
Dokumenty
8.11.2016 15.11.2016
Oznámení - veřejné zasedání ZO 15.11.2016
Dokumenty
10.10.2016 25.10.2016
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - RD na pozemku p.č. 233/2
Dokumenty
27.9.2016 11.10.2016
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna p.č. 585/9
Dokumenty
8.8.2016 8.10.2016
Volby do zastupitelstev krajů - Stanovení min. počtu členů OVK
Dokumenty
16.8.2016 8.10.2016
Volby do zastupitelstev krajů - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Dokumenty
18.8.2016 8.10.2016
Volby do zastupitelstev krajů - jmenování zapisovatele
Dokumenty
22.9.2016 8.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb - 7.10.-8.10.2016
Dokumenty
19.9.2016 6.10.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny - 6.10.2016
Dokumenty
5.9.2016 5.10.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení zah. úz. řízení - stavba RD na pozemku p.č. 233/2
Dokumenty
19.9.2016 3.10.2016
Veřejná vyhláška- úz. rozhodnutí - opatření u nemovitosti čp. 26
Dokumenty
15.9.2016 29.9.2016
Veřejná vyhláška - úz. rozhodnutí - vrt pro tepelné čerpadlo p.č. 675/48
Dokumenty
8.9.2016 22.9.2016
Záměr obce - zřízení věcného břemene - STL plynovod a přípojky
Dokumenty
15.9.2016 22.9.2016
Oznámení - veřejné zasedání ZO - 22.9.2016
Dokumenty
9.8.2016 9.9.2016
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení - vrtaná studna p.č. 585/9
Dokumenty
28.7.2016 28.8.2016
Veřejná vyhláška - Zahájení úz. řízení - III/180 12 Druztová - opatření u nemovitosti čp. 26
Dokumenty
27.7.2016 27.8.2016
Veřejná vyhláška - Zahájení úz. řízení - vrt pro tepelné čerpadlo - p.č. 675/48
Dokumenty
9.8.2016 24.8.2016
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - RD včetně přípojek p.č. 426/3, 426/5, 428/9, 429/1, 429/3, 303/1
Dokumenty
21.6.2016 6.7.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Dokumenty
16.6.2016 1.7.2016
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích - oprava komunikace u Drahotína
Dokumenty
16.6.2016 1.7.2016
Veřejná vyhláška- Oznámení zah. úz. řízení - stavba RD na pozemku p.č. 426/3, 426/5, 428/9, 429/1, 429/3, p.p.k. 303/1 v k.ú. Druztová
Dokumenty
23.6.2016 30.6.2016
Oznámení - veřejné zasedání ZO - 30.6.2016
Dokumenty
8.6.2016 23.6.2016
Záměr pronájmu bytových jednotek - vstupní byt
Dokumenty
8.6.2016 23.6.2016
Záměr pronájmu bytové jednotky č. 8
Dokumenty
1.6.2016 16.6.2016
Oznámení o vydání Opatření obecné povahy

Ministerstvo životního prostředí

Dokumenty
24.5.2016 8.6.2016
Záměr obce Druztová - koupě pozemku p.č. 429/4 k.ú. Druztová
Dokumenty
25.4.2016 31.5.2016
Dražební vyhláška - p.č. 170, p.č. 171, č.ev. 65 v k.ú. Druztová
Dokumenty
28.4.2016 31.5.2016
Záměr pronájmu - výběrové řízení - nebytové prostory v čp. 300
Dokumenty
29.4.2016 30.5.2016
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 - hromadný předpisný seznam
Dokumenty
12.5.2016 27.5.2016
Záměr obce - Směna pozemků p.č. 484/8 a PK 233 k.ú. Druztová
Dokumenty
14.4.2016 29.4.2016
Záměr obce - věcné břemeno -osobní služebnosti - zař. distribuční soustavy p.č. 442
Dokumenty
21.4.2016 28.4.2016
Oznámení - veřejné zasedání ZO 28.4.2016
Dokumenty
7.4.2016 22.4.2016
Záměr pronájmu bytové jednotky č. 6
Dokumenty
11.3.2016 21.4.2016
Záměr pronájmu - nebytové prostory v části objektu čp. 300
Dokumenty
16.3.2016 20.4.2016
Zápis dětí do Mateřské školy v Druztové na šk. rok 2016-2017
Dokumenty
5.4.2016 20.4.2016
Záměr pronájmu bytové jednotky č. 9
Dokumenty
31.3.2016 15.4.2016
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí omezení vstupu do honitby Zábělá -Háj
Dokumenty
30.3.2016 14.4.2016
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - prodloužení kanalizace Druztová
Dokumenty
30.3.2016 14.4.2016
Závěrečný účet obce Druztová za rok 2015
Dokumenty
14.3.2016 1.4.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dokumenty
17.3.2016 1.4.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - Omezení vstupu do honitby Zábělá - Háj
Dokumenty
11.3.2016 26.3.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Dokumenty
22.2.2016 22.3.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení úz. řízení - prodloužení kanalizace Druztová
Dokumenty
4.3.2016 19.3.2016
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci p.p.č. EN 123 a p.p.č. 627 v k.ú. Druztová
Dokumenty
2.3.2016 10.3.2016
Oznámení - veřejné zasedání ZO 10.3.2016
Dokumenty
23.2.2016 9.3.2016
Záměr obce - uzavření dodatku k nájemní smlouvě - objekt čp. 300
Dokumenty
22.2.2016 8.3.2016
Veřejná vyhláška - úz. rozhodnutí novostavba slamáčku - p.č. 570 v k.ú. Druztová
Dokumenty
22.2.2016 8.3.2016
Záměr obce - koupě pozemků do vlastnictví obce

PK 482/2, p.p.č. 604/13, p.p.č. 604/14, p.p.č. 605/13, p.p.č. 605/14, p.p.č. 605/15, p.p.č. 605/16 v k.ú. Druztová 

Dokumenty
4.2.2016 29.2.2016
Záměr obce - pronájem bytových jednotek - vstupní byt v objektu Druztová čp. 2
Dokumenty
12.2.2016 27.2.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na poz. komunikaci
Dokumenty
3.2.2016 18.2.2016
Veřejná vyhláška- vrtaná studna na pozemku p.č. 585/27 v k.ú. Druztová
Dokumenty
26.1.2016 10.2.2016
Veřejná vyhláška - Umístění stavby - garáž na pozemku p.č. 438 v k.ú. Druztová
Dokumenty
11.1.2016 9.2.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení zah. úz. řízení - novostavba slamáčku

p.č. 570

Dokumenty
20.1.2016 4.2.2016
Záměr obce Druztová - koupě pozemků p.č. 624/1, p.č. 625/2 v k.ú. Druztová
Dokumenty
20.1.2016 4.2.2016
Záměr obce Druztová - pacht pozemků - rybníky
Dokumenty
13.1.2016 28.1.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
Dokumenty
6.1.2016 19.1.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o vydání plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Dokumenty
17.12.2015 15.1.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení zah. úz. řízení - vrtaná studna

p.č. 585/27

Dokumenty
15.12.2015 13.1.2016
Veřejná vyhláška- Ozn. zah. územního řízení - stavba garáže

p.č. 440/1, 438, 439 v k.ú. Druztová

Dokumenty
22.12.2015 6.1.2016
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby RD+kanal. přípojka

p.č. 123/1, 607/2, 607/5 v k.ú. Druztová

Dokumenty
22.12.2015 6.1.2016
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna

p.č. 607/2 v k.ú. Druztová

Dokumenty
15.12.2015 30.12.2015
Obecně závazná vyhláška

č. 1/2015

Dokumenty
15.12.2015 30.12.2015
Obecně závazná vyhláška

č. 2/2015

Dokumenty
15.12.2015 30.12.2015
Obecně závazná vyhláška

č. 3/2015

Dokumenty
1.12.2015 15.12.2015
Záměr obce - uzavření dodatků k náj. smlouvám

v bytovém domě čp. 2

Dokumenty
1.12.2015 15.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016
Dokumenty
8.12.2015 15.12.2015
Oznámení - veřejné zasedání ZO

15.12.2015

Dokumenty
1.12.2015 15.12.2015
Záměr obce - výpůjčka části pozemku

PK 232/ díl 1

Dokumenty
1.12.2015 15.12.2015
Záměr obce - pronájem

has. zbrojnice

Dokumenty
30.11.2015 14.12.2015
Veřejná vyhláška - vrtaná studna

p.č. 757/4  v k.ú. Druztová

Dokumenty
18.11.2015 3.12.2015
Informace Finančního úřadu - placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Dokumenty
26.10.2015 24.11.2015
Veřejná vyhláška - RD + kanal. přípojka - p.č. 607/2, 607/5, 123/1 v k.ú. Druztová
Dokumenty
26.10.2015 24.11.2015
Veřejná vyhláška - vrtaná studna - p.č. 607/2 v k.ú. Druztová
Dokumenty
10.9.2015 15.11.2015
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, a.s.

Dokumenty
15.10.2015 13.11.2015
Veřejná vyhláška - vrtaná studna a DČOV

p.č. 757/4 v k.ú. Druztová

Dokumenty
12.10.2015 12.11.2015
Oznámení o obnově katastr. operátu

katastrální území Druztová

Dokumenty
12.10.2015 12.11.2015
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

katastrální území Druztová

Dokumenty
16.10.2015 3.11.2015
Záměr obce - prodej pozemků -

stavební parcely v k.ú. Druztová

Dokumenty
27.10.2015 3.11.2015
Oznámení - veřejné zasedání ZO

3.11.2015

Dokumenty
24.10.2014 23.10.2015
Oznámení-výzva uživatelům hrobových míst
Dokumenty
7.10.2015 22.10.2015
Záměr obce - zřízení věcného břemene

p.č. 675/10, 675/44, 675/47 a části PK 208/1 v k.ú. Druztová

Dokumenty
15.9.2015 30.9.2015
Záměr obce Druztová

prodej pozemku p.č. 737 k.ú. Druztová

Dokumenty
3.9.2015 10.9.2015
Oznámení - veřejné zasedání ZO - 10.9.2015

od 19:00 hodin

Dokumenty
18.8.2015 2.9.2015
Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Dokumenty
20.7.2015 18.8.2015
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší - CZ03
Dokumenty
10.8.2015 17.8.2015
Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Dokumenty
20.7.2015 4.8.2015
Veřejná vyhláška - vrtaná studna p.č. 536/8
Dokumenty
20.7.2015 4.8.2015
Veřejná vyhláška - rodinný dům - p.č. 536/7, p.č. 536/8
Dokumenty
20.7.2015 4.8.2015
Veřejná vyhláška - garáž p.č. 134
Dokumenty
30.6.2015 29.7.2015
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - p.č. 757/4, 757/5, 757/6, 761
Dokumenty
2.6.2015 1.7.2015
Veřejná vyhláška-zah. spol. řízení - stavba garáže p.č. 134
Dokumenty
18.6.2015 30.6.2015
Oznámení - veřejné zasedání ZO - 30.6.2015
Dokumenty
1.4.2015 22.6.2015
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Dokumenty
14.4.2015 22.6.2015
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
Dokumenty
21.5.2015 19.6.2015
Oznámení zahájení spol. řízení - stavba RD na pozemcích p.č. 757/4, 757/5, 757/6,761
Dokumenty
19.5.2015 17.6.2015
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - vrtaná studna p.č. 536/12
Dokumenty
14.5.2015 12.6.2015
Vyrozumění a výzva - Kraj. soud v Plzni spis. zn. 57 A 58/2014
Dokumenty
4.6.2015 11.6.2015
Oznámení - veřejné zasedání ZO 11.6.2015
Dokumenty
26.5.2015 10.6.2015
Záměr obce - pronájem pozemků
Dokumenty
30.4.2015 29.5.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení zah. územního řízení - vrtaná studna na pozemku p.č. 536/8 v k. ú. Druztová
Dokumenty
30.4.2015 29.5.2015
Veřejná vyhláška - Ozn. zah. spol. řízení - stavba RD p.č. 536/7, 536/8 v k.ú. Druztová
Dokumenty
29.4.2015 14.5.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014
Dokumenty
29.4.2015 14.5.2015
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2015
Dokumenty
13.4.2015 13.5.2015
Vyrozumění a výzva - Kraj. soud v Plzni spis. zn. 30 A 64/2014
Dokumenty
9.4.2015 9.5.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Dokumenty
13.4.2015 28.4.2015
Záměr obce - pronájem pozemků
Dokumenty
9.4.2015 24.4.2015
Záměr obce - bezúplatný převod pozemku
Dokumenty
2.4.2015 9.4.2015
Oznámení - veřejné zasedání ZO 9.4.2015
Dokumenty
16.2.2015 4.3.2015
Veřejná vyhláška-p.č.611/4 vrtaná studna
Dokumenty
25.11.2014 25.2.2015
Oznámení o zamýšleném převodu-St.poz.úřa
Dokumenty
5.2.2015 21.2.2015
Oznámení - veřejné zasedání ZO 12.2.2015
Dokumenty
29.1.2015 14.2.2015
Veř.vyhl.-úz.rozhodnutí vrt p.č.536/12
Dokumenty
21.1.2015 6.2.2015
Veř.vyhláška-vrt tep.čerpadlo p.č.536/8
Dokumenty
24.11.2014 3.2.2015
Zápis dětí do 1.ročníku - MZŠ Zruč-Senec
Dokumenty
13.1.2015 29.1.2015
Veřejná vyhláška - studna p.č. 611/4
Dokumenty
6.1.2015 22.1.2015
MÚ Nýřany-změny obč průkazy a cest. pasy
Dokumenty
16.12.2014 30.12.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
Dokumenty
11.12.2014 27.12.2014
Veřejná vyhláška-vrtaná studna pč.536/12
Dokumenty
2.12.2014 18.12.2014
Oznámení-veř. schůze ZO 9.12.2014
Dokumenty
26.11.2014 12.12.2014
Záměr bezúpl. převodu pozemku
Dokumenty
26.11.2014 12.12.2014
St. povolení - vodovod dokončení
Dokumenty
25.11.2014 11.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
Dokumenty
21.11.2014 7.12.2014
Návrh změny - lokalita Plzeň - Zábělá
Dokumenty
18.11.2014 4.12.2014
Záměr koupě pozemků část p.č.675/3
Dokumenty
18.11.2014 4.12.2014
Záměr bezúplatného převodu pozemků
Dokumenty
4.11.2014 20.11.2014
Výzva k podání nabídky - vrty
Dokumenty
30.10.2014 15.11.2014
Informace - ustavující zasedání ZO
Dokumenty
24.10.2014 9.11.2014
Veřejná vyhláška-zahájení vodopr. řízení
Dokumenty
13.10.2014 29.10.2014
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Dokumenty
11.10.2014 27.10.2014
Volby do zastupitelstva obce Druztová
Dokumenty
25.9.2014 11.10.2014
Volby do ZO 10.10.-11.10.2014 - oznámení
Dokumenty
18.9.2014 4.10.2014
Veřejná vyhláška-vodovodní řady
Dokumenty
10.9.2014 26.9.2014
ČEZ - upozornění
Dokumenty
4.9.2014 20.9.2014
Oznámení - veřejné zasedání ZO 11.9.2014
Dokumenty
28.8.2014 13.9.2014
Volby do ZO - jmenování zapisovatelky
Dokumenty
25.8.2014 10.9.2014
Volby do ZO-počet a sídla voleb. okrsků
Dokumenty
11.8.2014 27.8.2014
Volby do ZO 2014 - počet členů OVK
Dokumenty
15.7.2014 31.7.2014
Oznámení-volby do ZO-podpisy petice
Dokumenty
15.7.2014 31.7.2014
Oznámení-volby do ZO-registr.úřad
Dokumenty
15.7.2014 31.7.2014
Oznámení - volby do zastupitelsev obcí
Dokumenty
26.6.2014 12.7.2014
Informace - osobní doklady
Dokumenty
5.6.2014 21.6.2014
Záměr prodeje pozemku p.č. 539/2
Dokumenty
5.6.2014 21.6.2014
Veřejné zasedání ZO 12.6.2014
Dokumenty
28.5.2014 13.6.2014
oznámení-plán péče rezervace Zábělá, Háj
Dokumenty
13.5.2014 29.5.2014
Veřejná vyhláška-vodovod prodloužení
Dokumenty
13.5.2014 29.5.2014
Přerušení dodávky elektřiny
Dokumenty
7.5.2014 23.5.2014
Záměr o výpůjčce části objektu p.č. 423
Dokumenty
7.5.2014 23.5.2014
Oznámení o době a místě konání voleb EP
Dokumenty
29.4.2014 15.5.2014
Veřejná vyhláška-daň z nemovitosti 2014
Dokumenty
17.4.2014 3.5.2014
Závěrečný účet obce za rok 2013
Dokumenty
17.4.2014 3.5.2014
Záměr pronájmu - byt č. 4
Dokumenty
4.4.2014 20.4.2014
Ínfo o počtu a sídle vol.okrsků-EP 2014
Dokumenty
4.4.2014 20.4.2014
Jmenování zapisovatele OVK-EP 2014
Dokumenty
3.4.2014 19.4.2014
Oznámení - veřejná schůze ZO 10.4.2014
Dokumenty
1.4.2014 17.4.2014
Zápis do MŠ Druztová - oznámení
Dokumenty
31.3.2014 16.4.2014
Nařízení St.veter.správy-varroáza včel
Dokumenty
24.3.2014 9.4.2014
Počet členů okr. voleb. komise - EP
Dokumenty
20.3.2014 5.4.2014
Veř.vyhl.-Aktualizace Zásad úz.rozv. PK
Dokumenty
20.3.2014 5.4.2014
Oznámení - veřejné zasedání ZO 27.3.2014
Dokumenty
17.3.2014 2.4.2014
Veřejná vyhláška - vodovodní řady
Dokumenty
27.2.2014 15.3.2014
Dražební vyhláška 120 EX 44751/12-78
Dokumenty
20.2.2014 8.3.2014
Schéma zastávek veř. dopravy-Hlavní nádr
Dokumenty
14.2.2014 2.3.2014
Veřejná výzva prac. místo - obec Chrást
Dokumenty
10.2.2014 26.2.2014
Oznámení - veřejné zasedání 18.2.2014
Dokumenty
4.2.2014 20.2.2014
Záměr-zřízení věc.břemene p.č.133 a 123
Dokumenty
3.1.2014 19.1.2014
Výzva k podání nabídky - čp. 300
Dokumenty
3.1.2014 19.1.2014
Výzva k podání nabídky - MŠ čp. 42
Dokumenty
3.1.2014 19.1.2014
Výroční zpráva za rok 2013
Dokumenty
3.1.2014 19.1.2014
Záměr pronájmu-byt č. 9 v Druztová čp.2
Dokumenty
18.12.2013 3.1.2014
Nařízení č. 2/2013 - město Nýřany
Dokumenty
29.11.2013 15.12.2013
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013
Dokumenty
26.11.2013 12.12.2013
Zápis do 1. třídy - MZŠ Zruč-Senec
Dokumenty
21.11.2013 7.12.2013
Oznámení o veřejném zasedání 28.11.2013
Dokumenty
14.11.2013 30.11.2013
Záměr pronájmu části pozemku PK485
Dokumenty
14.11.2013 30.11.2013
Záměr-dodatky k náj.smlouvám-byt.dům
Dokumenty
14.11.2013 30.11.2013
Záměr-směna pozemku PK246/1 a PK302/2
Dokumenty
14.11.2013 30.11.2013
Záměr-směna pozemku p.č.100 a PK 531
Dokumenty
14.11.2013 30.11.2013
Záměr-věc. břemeno vrt TJ Sokol
Dokumenty
14.11.2013 30.11.2013
Návrh rozpočtu na rok 2014
Dokumenty
14.11.2013 30.11.2013
Záměr - prodej pozemku p.č. 419/2
Dokumenty
6.11.2013 22.11.2013
Veř.vyhl.aktualizace zásad úz.rozvoje PK
Dokumenty
29.10.2013 14.11.2013
Výsledky voleb do Posl. sněmovny - 2013
Dokumenty
17.10.2013 2.11.2013
Oznámení veř. zasedání ZO - 24.10.2013
Dokumenty
14.10.2013 30.10.2013
Záměr-věcné břemeno p.č. 760 a p.č. 61
Dokumenty
10.10.2013 26.10.2013
Oznámení o době a místě konání voleb
Dokumenty
3.10.2013 19.10.2013
Jmenování zapisovatelky volební komise
Dokumenty
1.10.2013 17.10.2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013
Dokumenty
1.10.2013 17.10.2013
Zasedání okr.volební komise-volby do PS
Dokumenty
30.9.2013 16.10.2013
Záměr pronájmu bytové jednotky č. 3
Dokumenty
24.9.2013 10.10.2013
Upozornění k odstranění a okleš.stromoví
Dokumenty
24.9.2013 10.10.2013
Volby do PS PČR - 10/2013 - počet členů
Dokumenty
24.9.2013 10.10.2013
Volby do PS PČR - 10/2013 - počet okrsků
Dokumenty
18.9.2013 4.10.2013
Oznámení veřejné zasedání ZO 26.9.2013
Dokumenty
26.8.2013 11.9.2013
Vodovod - aktuální informace
Dokumenty
20.8.2013 5.9.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dokumenty
9.8.2013 25.8.2013
Veřejná vyhláška-vrtaná studna p.č.376/3
Dokumenty
16.7.2013 1.8.2013
Záměr prodloužení nájmu p.č. 570
Dokumenty
9.7.2013 25.7.2013
Veř.vyhláška-stav.povolení vodovod D1-D9
Dokumenty
28.6.2013 14.7.2013
Opatření obecné povahy-zastavěné území
Dokumenty
28.6.2013 14.7.2013
Veřejná vyhláška-vymezení zastav.území
Dokumenty
25.6.2013 11.7.2013
Veř. vyhláška-zah.úz.řízení-vrt.studna
Dokumenty
20.6.2013 6.7.2013
Oznámení - veřejné zasedání ZO 27.6.2013
Dokumenty
11.6.2013 27.6.2013
Záměr - směna pozemků p.č.420/2 za 411/4
Dokumenty
3.6.2013 19.6.2013
ČSAD - objížďkový jízdní řád od 1.6.2013
Dokumenty
30.5.2013 15.6.2013
Nařízení KVS - varroáza včel
Dokumenty
23.5.2013 8.6.2013
Záměr-darování stavby a pozemku kostel
Dokumenty
16.5.2013 1.6.2013
Veřejná vyhláška-úz.rozvoj Plzeň. kraje
Dokumenty
14.5.2013 30.5.2013
Veř.vyhláška-Zah.vodopr.řízení-vodovod
Dokumenty
9.5.2013 25.5.2013
Info pro cestující ČSAD - uzavírka Zruč
Dokumenty
7.5.2013 23.5.2013
Oznámení veř. zasedání ZO 14.5.2013
Dokumenty
26.4.2013 12.5.2013
Záměr koupě pozemků
Dokumenty
26.4.2013 12.5.2013
Rozpočtové opatření v roce 2013 - č. 3
Dokumenty
26.4.2013 12.5.2013
Oznámení GA Energo technik
Dokumenty
25.4.2013 11.5.2013
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2012
Dokumenty
25.4.2013 11.5.2013
Závěrečný účet za rok 2012
Dokumenty
22.4.2013 8.5.2013
Veřejná vyhláška-daň z nemovitosti 2013
Dokumenty
5.4.2013 21.4.2013
Výzva k podání nabídky - krov čp.300
Dokumenty
4.4.2013 20.4.2013
Veřejná vyhláška - rorýs obecný
Dokumenty
19.3.2013 4.4.2013
Sbírka použitého ošacení
Dokumenty
5.3.2013 21.3.2013
Veř.vyhláška-návrh vymezení zast.území
Dokumenty
28.2.2013 16.3.2013
Zápis dětí - Mateřská škola Druztová
Dokumenty
18.2.2013 6.3.2013
Protokol o kontrole MVČR z 6.12.2012
Dokumenty
18.2.2013 6.3.2013
Přijatá opatření-kontrola MVČR 6.12.2012
Dokumenty
14.2.2013 2.3.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
Dokumenty
7.2.2013 23.2.2013
Oznámení - veřejné zasedání ZO 14.2.2013
Dokumenty
28.1.2013 13.2.2013
Veřejná vyhláška - rorýs obecný
Dokumenty
28.1.2013 13.2.2013
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 570
Dokumenty
21.1.2013 6.2.2013
Záměr pronájmu pozemků
Dokumenty
20.12.2012 5.1.2013
Oznámení o době a místě konání volby
Dokumenty
20.12.2012 5.1.2013
Nařízení obce č. 1/2012
Dokumenty
20.12.2012 5.1.2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
Dokumenty
17.12.2012 2.1.2013
První zasedání okrskové volební komise
Dokumenty
13.12.2012 29.12.2012
Oznámení veř. zasedání ZO- 20.12.2012
Dokumenty
6.12.2012 22.12.2012
Záměr-dodatek k náj.smlouvě část čp.300
Dokumenty
6.12.2012 22.12.2012
Záměr-dodatek k náj.smlouvě hasičárna
Dokumenty
5.12.2012 21.12.2012
Plnění rozpočtu k 30.11.2012
Dokumenty
5.12.2012 21.12.2012
Rozpočtové opatření č. 10 v roce 2012
Dokumenty
5.12.2012 21.12.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013
Dokumenty
29.11.2012 15.12.2012
Zápis dětí do 1. ročníku MZŠ Zruč-Senec
Dokumenty
29.11.2012 15.12.2012
Jmenování zapisovatele okr. vol. komise
Dokumenty
26.11.2012 12.12.2012
Usnesení - dražba
Dokumenty
26.11.2012 12.12.2012
Info o počtu a sídle volebních okrsků
Dokumenty
15.11.2012 1.12.2012
Informace občanům - daň z nemovitosti
Dokumenty
15.11.2012 1.12.2012
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dokumenty
14.11.2012 30.11.2012
Informace občanům - cestovní pasy
Dokumenty
8.11.2012 24.11.2012
Počet členů okr. voleb. komise
Dokumenty
1.11.2012 17.11.2012
Informace občanům - MÚ Nýřany
Dokumenty
1.11.2012 17.11.2012
Informace občanům - č.ev. a č.p. v OP
Dokumenty
9.10.2012 25.10.2012
Záměr pronájmu bytu č. 4
Dokumenty
9.10.2012 25.10.2012
Záměr pronájmu bytu č. 7
Dokumenty
4.10.2012 20.10.2012
Oznámení-veřejné zasedání 11.10.2012
Dokumenty
25.9.2012 11.10.2012
ČEZ-upozornění k odstranění stromoví
Dokumenty
20.9.2012 6.10.2012
Ministerstvo zdravotnictví - varování
Dokumenty
18.9.2012 4.10.2012
Ozn. o době a místě konání voleb-senát
Dokumenty
18.9.2012 4.10.2012
Ozn. o době a místě konání voleb-krajské
Dokumenty
11.9.2012 27.9.2012
Výzva k podání nabídky-provoz. vodovodu
Dokumenty
11.9.2012 27.9.2012
Výzva k podání nabídky-provoz. ČOV
Dokumenty
10.9.2012 26.9.2012
Přerušení dodávky elektřiny
Dokumenty
5.9.2012 21.9.2012
Záměr pronájmu bytové jednotky v čp.2
Dokumenty
29.8.2012 14.9.2012
Jmenování zapisovatele okr. voleb.komise
Dokumenty
28.8.2012 13.9.2012
Informace o počtu a sídle voleb. oksků
Dokumenty
9.8.2012 25.8.2012
Stanovení počtu členů okr. voleb. komise
Dokumenty
8.8.2012 24.8.2012
Výzva k podání nabídky-poskytnutí úvěru
Dokumenty
26.7.2012 11.8.2012
Oznámení o veřejném zasedání ZO
Dokumenty
18.7.2012 3.8.2012
Veř.vyhláška-ochr.evropsky význ.lokalit
Dokumenty
12.7.2012 28.7.2012
Autobus. doprava - navrhované změny
Dokumenty
12.7.2012 28.7.2012
Autobus. doprava - navrhované změny II
Dokumenty
12.7.2012 28.7.2012
Návrh změn v autobusové dopravě
Dokumenty
21.6.2012 7.7.2012
Informace k výměně řidičských průkazů
Dokumenty
21.6.2012 7.7.2012
Registr vozidel - uzavření přepážek
Dokumenty
7.6.2012 23.6.2012
Oznámení-veř. zasedání 14.6.2012
Dokumenty
7.6.2012 23.6.2012
Stanovení přechodné úpravy provozu
Dokumenty
5.6.2012 21.6.2012
Plnění rozpočtu k 31.5.2012
Dokumenty
30.5.2012 15.6.2012
Rozpočtové opatření v roce 2012 - č.5
Dokumenty
28.5.2012 13.6.2012
Noc kostelů - 1.6.2012
Dokumenty
22.5.2012 7.6.2012
Záměr-pronájem a prodej pozemek PK 217/1
Dokumenty
15.5.2012 31.5.2012
Záměr pronájmu - pozemek p.č. 651
Dokumenty
15.5.2012 31.5.2012
Záměr prodeje - pozemek p.č. 294
Dokumenty
15.5.2012 31.5.2012
Záměr pronájmu - pozemek p.č. 534
Dokumenty
15.5.2012 31.5.2012
Záměr pronájmu a prodeje-poz p.č.494/3
Dokumenty
2.5.2012 18.5.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání za r.2011
Dokumenty
2.5.2012 18.5.2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Dokumenty
10.4.2012 26.4.2012
Prodl.rozh.o umístění stavby-vodovod
Dokumenty
5.4.2012 21.4.2012
Info o vydání obč. průkazu v 15 letech
Dokumenty
29.3.2012 14.4.2012
veřejná vyhláška-daň z nemovitosti 2012
Dokumenty
28.3.2012 13.4.2012
Výzva k podání nabídky - sportoviště
Dokumenty
12.3.2012 28.3.2012
Oznámení- veř. zasedání ZO - 19.3.2012
Dokumenty
1.3.2012 17.3.2012
Podání nabídky VODOVOD-prodloužení lhůty
Dokumenty
10.2.2012 26.2.2012
Informace k výměně řidičských průkazů
Dokumenty
9.2.2012 25.2.2012
Sbírka použitého ošacení
Dokumenty
2.2.2012 18.2.2012
Výzva k podání nabídky-vodovod-úvěr
Dokumenty
18.1.2012 3.2.2012
Výzva k podání nabídky - vodovod
Dokumenty
18.1.2012 3.2.2012
Oznámení o zahájení stavby
Dokumenty
12.1.2012 28.1.2012
Zdrav.zkoušky u hospodářských zvířat
Dokumenty
20.12.2011 5.1.2012
Vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích
Dokumenty
15.12.2011 31.12.2011
Zápis dětí do 1. ročníku MZŠ Zruč-Senec
Dokumenty
12.12.2011 28.12.2011
Oznámení veř. zasedání ZO - 19.12.2011
Dokumenty
6.12.2011 22.12.2011
Rozpočtové opatření v roce 2011 č.8
Dokumenty
6.12.2011 22.12.2011
Návrh rozpočtu na rok 2012
Dokumenty
6.12.2011 22.12.2011
Veřejná vyhláška-záplav.území
Dokumenty
5.12.2011 21.12.2011
Plnění rozpočtu k 30.11.2011
Dokumenty
5.12.2011 21.12.2011
Rozpočtové opatření č.8
Dokumenty
5.12.2011 21.12.2011
Návrh rozpočtu na rok 2012
Dokumenty
29.11.2011 15.12.2011
Nařízení státní veterinární správy
Dokumenty
24.11.2011 10.12.2011
Vodovod - dopis+dotazník
Dokumenty
20.10.2011 5.11.2011
Dražební vyhláška
Dokumenty
17.10.2011 2.11.2011
Info - vydávání občanských průkazů
Dokumenty
17.10.2011 2.11.2011
Info - odstávky systému e-pasů
Dokumenty
3.10.2011 19.10.2011
ČEZ - upozornění k okleštění stromoví
Dokumenty
26.9.2011 12.10.2011
Oznámení ke změnám předplatného IDP
Dokumenty
21.9.2011 7.10.2011
Oznámení - veř. zasedání ZO 29.9.2011
Dokumenty
13.9.2011 29.9.2011
Záměr prodeje pozemku p.č,.143/2
Dokumenty
13.9.2011 29.9.2011
Záměr koupě pozemků p.č.519/4,522, ...
Dokumenty
30.8.2011 15.9.2011
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 570
Dokumenty
2.8.2011 18.8.2011
Záměr koupě pozemku p.č. 428/9
Dokumenty
1.8.2011 17.8.2011
Veřejná vyhláška-el.přípojka NN Drahotín
Dokumenty
7.7.2011 23.7.2011
Upozornění
Dokumenty
1.7.2011 17.7.2011
Návrh opatření-záplav.území
Dokumenty
23.6.2011 9.7.2011
Hlemýždí závody - leták
Dokumenty
23.6.2011 9.7.2011
Oznámení-veř.zasedání ZO 30.6.2011
Dokumenty
20.6.2011 6.7.2011
Plnění rozpočtu k 31.5.2011
Dokumenty
16.6.2011 2.7.2011
Veř.vyhláška-el.přípojka Spr.veř.statku
Dokumenty
10.6.2011 26.6.2011
Úprava rozpočtu na rok 2011 - č.2
Dokumenty
10.6.2011 26.6.2011
Záměr prodeje části pozemku PK 528
Dokumenty
1.6.2011 17.6.2011
Závěrečný účet obce za rok 2010
Dokumenty
1.6.2011 17.6.2011
VPP - ESF - leták
Dokumenty
12.5.2011 28.5.2011
Nařízení č.6/2011 KVS - varroáza včel
Dokumenty
5.5.2011 21.5.2011
Sběr nebezpečného odpadu
Dokumenty
3.5.2011 19.5.2011
Oznámení - mimořádné veřejné zasedání ZO
Dokumenty
3.5.2011 19.5.2011
Zápis z výběr řízení - pronájem stodola
Dokumenty
29.4.2011 15.5.2011
Výzva k podání nabídky
Dokumenty
19.4.2011 5.5.2011
Dražební vyhláška
Dokumenty
19.4.2011 5.5.2011
Pozvánka - Valná hromada - Sev. Plzeňsko
Dokumenty
19.4.2011 5.5.2011
Rozpočet na rok 2011 - Severní Plzeňsko
Dokumenty
1.4.2011 17.4.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 201
Dokumenty
1.4.2011 17.4.2011
Záměr pronájmu neb.prostory-p.č. 516/1
Dokumenty
10.3.2011 26.3.2011
Humanitární sbírka
Dokumenty
8.3.2011 24.3.2011
Vyhláška veřejné zasedání 15.3.2011
Dokumenty
7.3.2011 23.3.2011
Seznam - Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Dokumenty
4.3.2011 20.3.2011
Oznámení navýšení popl. za stočné o DPH
Dokumenty
21.2.2011 9.3.2011
Nařízení St. veterinární správy
Dokumenty
3.2.2011 19.2.2011
Pozvánka na výstavu
Dokumenty
3.2.2011 19.2.2011
Znak obce Druztová
Dokumenty
25.1.2011 10.2.2011
Veřejná vyhláška - kormorán velký
Dokumenty
25.1.2011 10.2.2011
Čištění a revize komínů
Dokumenty
25.1.2011 10.2.2011
Sběrné nádoby na drobná elektrozařízení
Dokumenty
21.1.2011 6.2.2011
Nařízení vlády č.91/2010-provoz komínů
Dokumenty
21.1.2011 6.2.2011
Zajištění kominických služeb v obci
Dokumenty
11.1.2011 27.1.2011
Seznámení veřejnosti s metod.pokynem MZ
Dokumenty
7.1.2011 23.1.2011
Zápis z veř. zasedání ZO 16.12.2010
Dokumenty
3.1.2011 19.1.2011
Nařízení St. veterinární správy
Dokumenty
10.12.2010 26.12.2010
Plnění rozpočtu k 30.11.2010
Dokumenty
9.12.2010 25.12.2010
Dražební vyhláška
Dokumenty
9.12.2010 25.12.2010
Zápis dětí do 1.ročníku - ZŠ Zruč-Senec
Dokumenty
3.12.2010 19.12.2010
Úprava rozpočtu na rok 2010 - č. 2
Dokumenty
3.12.2010 19.12.2010
Návrh rozpočtu 2011
Dokumenty
2.12.2010 18.12.2010
Záměr pronájmu pozemků
Dokumenty
2.12.2010 18.12.2010
Záměr pronájmu has.zbrojnice
Dokumenty
2.12.2010 18.12.2010
Záměr pronájmu byty čp.2
Dokumenty
2.12.2010 18.12.2010
Záměr pronájmu - masérka
Dokumenty
2.12.2010 18.12.2010
Vyhláška veřejné zasedání 16.12.2010
Dokumenty
19.11.2010 5.12.2010
Zápis z ustav.zasedání ZO 9.11.2010
Dokumenty
2.11.2010 18.11.2010
Vyhláška ustav. zasedání ZO 9.11.2010
Dokumenty
19.10.2010 4.11.2010
Výsledky voleb - obecní zastupitelstvo
Dokumenty
19.10.2010 4.11.2010
Zápis o výsledku voleb do ZO
Dokumenty
5.10.2010 21.10.2010
Výzva ke kácení a okleštění stromoví
Dokumenty
5.10.2010 21.10.2010
Zápis z veřejného zasedání ZO 16.9.2010
Dokumenty
22.9.2010 8.10.2010
Oznámení o době a místě konání voleb
Dokumenty
9.9.2010 25.9.2010
Plnění rozpočtu k 31.8.2010
Dokumenty
3.9.2010 19.9.2010
Vyhláška veřejné zasedání 16.9.2010
Dokumenty
3.9.2010 19.9.2010
Směna pozemku+věc.břemeno
Dokumenty
11.8.2010 27.8.2010
Počet členů okrskové volební komise
Dokumenty
11.8.2010 27.8.2010
Informace o počtu a sídle voleb. okrsků
Dokumenty
2.8.2010 18.8.2010
Výběrové řízení
Dokumenty
9.7.2010 25.7.2010
Zápis z veřejného zasedání 29.6.2010
Dokumenty
30.6.2010 16.7.2010
Vyhláška č.1/2010
Dokumenty
16.6.2010 2.7.2010
Úprava rozpočtu 2010 - č. 1
Dokumenty
10.6.2010 26.6.2010
Vyhláška veřejné zasedání - 29.06.2010
Dokumenty
2.6.2010 18.6.2010
Zpráva o výsledku přezkoumání za r.2009
Dokumenty
2.6.2010 18.6.2010
Závěrečný účet obce za rok 2009
Dokumenty
31.5.2010 16.6.2010
Výsledky voleb 28.5.-29.5.2010 -Druztová
Dokumenty
21.5.2010 6.6.2010
Veřejná vyhláška-kormorán velký
Dokumenty
14.5.2010 30.5.2010
Zápis z veřejného zasedání 29.4.2010
Dokumenty
14.5.2010 30.5.2010
Volby do Poslanecké sněmovny PČR
Dokumenty
19.4.2010 5.5.2010
Vyhláška veřejné zasedání - 29.04.2010
Dokumenty
13.4.2010 29.4.2010
Záměr pronájmu pozemku p.č. 761
Dokumenty
13.4.2010 29.4.2010
Veř.vyhláška - daň z nemovitosti 2010
Dokumenty
13.4.2010 29.4.2010
Záměr pronájmu pozemku p.č. 570
Dokumenty
31.3.2010 16.4.2010
Pozvánka na valnou hromadu-Sev. Plzeňsko
Dokumenty
31.3.2010 16.4.2010
Informace o počtu a sídle voleb. okrsků
Dokumenty
31.3.2010 16.4.2010
Počet členů okr. volební komise
Dokumenty
25.3.2010 10.4.2010
Veř.vyhláška - kanalizace Dolany
Dokumenty
22.3.2010 7.4.2010
Zápis z VZ ze dne 22.12.2009 - oprava
Dokumenty
16.3.2010 1.4.2010
Veřejná vyhláška
Dokumenty
9.3.2010 25.3.2010
Zápis z veřejného zasedání 11.2.2010
Dokumenty
9.3.2010 25.3.2010
Zápis z veřejného zasedání 22.12.2009
Dokumenty
9.3.2010 25.3.2010
Zápis z veřejného zasedání 17.9.2009
Dokumenty
2.3.2010 18.3.2010
Severní Plzeňsko - rozpočet 2010
Dokumenty
2.3.2010 18.3.2010
Severní Plzeňsko - plnění rozpočtu 2009
Dokumenty
16.2.2010 4.3.2010
Veř.vyhláška - úz.rozhodnutí vodovod
Dokumenty
4.2.2010 20.2.2010
Vyhláška veřejné zasedání - 11.02.2010
Dokumenty
14.1.2010 30.1.2010
Pronájem bytové jednotky
Dokumenty
5.1.2010 21.1.2010
Oznámení pro chovatele hosp. zvířat
Dokumenty
15.12.2009 31.12.2009
Vyhláška veřejné zasedání - 22.12.2009
Dokumenty
11.12.2009 27.12.2009
Úprava rozpočtu 2009 - č.2
Dokumenty
11.12.2009 27.12.2009
Návrh rozpočtu 2010
Dokumenty
1.12.2009 17.12.2009
Veřejná vyhláška-kanalizace Dolany
Dokumenty
16.11.2009 2.12.2009
Přerušení dodávky elektřiny
Dokumenty
6.11.2009 22.11.2009
Veřejná vyhláška-kanalizace Dolany
Dokumenty
5.10.2009 21.10.2009
Veřejná vyhláška
Dokumenty
11.9.2009 27.9.2009
Plnění rozpočtu k 31.8.2009
Dokumenty
11.9.2009 27.9.2009
Úprava rozpočtu 2009 - č.1
Dokumenty
11.9.2009 27.9.2009
Vyhláška veřejné zasedání
Dokumenty
7.9.2009 23.9.2009
Volební okrsek
Dokumenty
27.8.2009 12.9.2009
Počet členů okr. volební komise
Dokumenty
6.8.2009 22.8.2009
Záměr pronájmu
Dokumenty
4.8.2009 20.8.2009
Stanovisko-Plán oblasti povodí Berounky
Dokumenty
30.7.2009 15.8.2009
Zápis z veřejného zasedání 30.6.2009
Dokumenty
22.6.2009 8.7.2009
Vyhláška veřejné zasedání
Dokumenty
19.6.2009 5.7.2009
Záměr pronájmu
Dokumenty
10.6.2009 26.6.2009
Zahájení úz.řízení_1826/2009/StO
Dokumenty
10.6.2009 26.6.2009
Vyhláška - vyměření daně z nemovitosti
Dokumenty
9.6.2009 25.6.2009
Veřejná vyhláška - 1783/2009/StO
Dokumenty
3.6.2009 19.6.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání 2008
Dokumenty
2.6.2009 18.6.2009
Závěrečný účet za rok 2008
Dokumenty
26.5.2009 11.6.2009
Oznámení o době a místě konánáí voleb
Dokumenty
6.5.2009 22.5.2009
Záměr pronájmu pozemku
Dokumenty
6.5.2009 22.5.2009
Záměr pronájmu pozemku
Dokumenty
22.4.2009 8.5.2009
Ceník stočného
Dokumenty
21.4.2009 7.5.2009
Nařízení č. 2/2009
Dokumenty
2.4.2009 18.4.2009
veřejná vyhláška - stavba RD p.č.19/3,20
Dokumenty
27.2.2009 15.3.2009
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Dokumenty
26.1.2009 11.2.2009
Pozvánka do divadla
Dokumenty
16.12.2008 1.1.2009
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008
Dokumenty
16.12.2008 1.1.2009
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
Dokumenty
5.12.2008 21.12.2008
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Dokumenty
27.11.2008 13.12.2008
Záměr pronájmu - byty
Dokumenty
20.11.2008 6.12.2008
Záměr pronájmu
Dokumenty
20.10.2008 5.11.2008
Výsledky voleb KZ 2008
Dokumenty
20.10.2008 5.11.2008
Mimořádné veřejné zasedání ZO
Dokumenty
9.10.2008 25.10.2008
záměr pronájmu bytových jednotek
Dokumenty
3.9.2008 19.9.2008
Berounka - oznámení
Dokumenty
3.9.2008 19.9.2008
záměr pronájmu bytových jednotek
Dokumenty
3.9.2008 19.9.2008
Vyhláška o veřejné schůzi
Dokumenty
1.8.2008 17.8.2008
Vyhláška - mimořádné zasedání
Dokumenty
6.6.2008 22.6.2008
Vyhláška
Dokumenty
2.6.2008 18.6.2008
Zpráva o výsledku přezkoumání 2007
Dokumenty
30.5.2008 15.6.2008
Úprava rozpočtu
Dokumenty
27.5.2008 12.6.2008
Pozvánka na Den IZS
Dokumenty
16.5.2008 1.6.2008
Zájezd
Dokumenty
25.4.2008 11.5.2008
Divadelní představení dětí z MŠ
Dokumenty
18.3.2008 3.4.2008
Nařízení č.3/2008 - varroáza včel
Dokumenty
7.3.2008 23.3.2008
Vyhláška
Dokumenty
29.2.2008 16.3.2008
Návrh rozpočtu 2008
Dokumenty
25.2.2008 12.3.2008
Zahrada Čech
Dokumenty
25.2.2008 12.3.2008
Humanitarni_sbirka
Dokumenty
22.2.2008 9.3.2008
Vysvětlení k hřbitovním poplatkům
Dokumenty
7.2.2008 23.2.2008
Záměr uzavření smlouvy o věcném břemeni
Dokumenty
7.2.2008 23.2.2008
Veřejná vyhláška - vrtaná studna ppč.265
Dokumenty
24.1.2008 9.2.2008
Svoz odpadů a splatnost poplatků
Dokumenty
30.8.2007 15.9.2007
Záměr směny pozemků
Dokumenty
24.7.2007 9.8.2007
Zadávací podmínky - rekonstrukce OÚ
Dokumenty
24.7.2007 9.8.2007
Zadávací podmínky - rekonstrukce fary
Dokumenty
14.6.2007 30.6.2007
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Dokumenty
14.6.2007 30.6.2007
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Dokumenty
31.5.2007 16.6.2007
Záměr prodeje STL plynovodu
Dokumenty
28.5.2007 13.6.2007
Záměr pronájmu orné půdy
Dokumenty
28.5.2007 13.6.2007
Záměr pronájmu objektu farské stodoly
Dokumenty
1.5.2007 17.5.2007
Letní akce 2007
Dokumenty
12.4.2007 28.4.2007
Zjišťovací řízení - čp.93
Dokumenty
22.3.2007 7.4.2007
Rozpočet na rok 2007
Dokumenty
10.3.2007 26.3.2007
Veřejné zasedání ZO Druztová
Dokumenty
30.11.2006 16.12.2006
Veřejná schůze ZO
Dokumenty
21.11.2006 7.12.2006
Záměr převodu od ÚZSVM
Dokumenty
21.11.2006 7.12.2006
Záměr břemene p. Malafa
Dokumenty
21.11.2006 7.12.2006
Záměr břemene p. Nekola
Dokumenty
21.11.2006 7.12.2006
Záměr koupě pí.Valešová
Dokumenty
21.11.2006 7.12.2006
Záměr pronájmu byt
Dokumenty
21.11.2006 7.12.2006
Záměr pronájmu pí. Moravcová
Dokumenty
21.11.2006 7.12.2006
Záměr pronájmu Sokol
Dokumenty
21.11.2006 7.12.2006
Záměr převodu od Biskupství
Dokumenty
21.11.2006 7.12.2006
Záměr převodu od PF ČR
Dokumenty
2.11.2006 18.11.2006
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Dokumenty
23.10.2006 8.11.2006
Výsledky voleb do OZ - 2006
Dokumenty
4.7.2006 20.7.2006
Záměr obce o směnu pozemku
Dokumenty
14.6.2006 30.6.2006
Veřejné zasedání 15.6. 19:00
Dokumenty
14.6.2006 30.6.2006
Zájezd Speyer
Dokumenty
4.6.2006 20.6.2006
Výsledky voleb do PS - Druztová
Dokumenty
25.5.2006 10.6.2006
Den IZS
Dokumenty
23.3.2006 8.4.2006
Vízva více zájemcům - venkovní zastřešen
Dokumenty
21.3.2006 6.4.2006
Výzva více zájemcům - fara
Dokumenty
19.3.2006 4.4.2006
Jízdní řády Plzeň - Nadryby
Dokumenty
19.3.2006 4.4.2006
Jízdní řády Plzeň - Liblín
Dokumenty
9.3.2006 25.3.2006
Vyhláška ZO
Dokumenty
9.3.2006 25.3.2006
Letní zábavy 2006
Dokumenty
9.3.2006 25.3.2006
Návrh rozpočtu 2006
Dokumenty
17.2.2006 5.3.2006
Rozhodnutí KÚPK - pozemní komunikace
Dokumenty
7.2.2006 23.2.2006
vyhláška o veřejné schůzi ZO
Dokumenty

Další informace