Nález - svazek klíčů

Na návsi v Druztové byl nalezen větší svazek klíčů, majitel se může přihlásit na OÚ Druztová.

Další informace