Kominické služby

Obecní úřad Druztová zprostředkoval občanům možnost vyčištění popř. prohlídky spalinové cesty kominíkem.

Kominické práce budou prováděny v obci v sobotu  7. 4. 2018 a popřípadě v neděli  8. 4. 2018 odbornou firmou.

Pokud máte zájem o zprostředkování zmíněné služby, nahlaste v co nejbližším termínu, nejpozději však do 4. 4. 2018, Vaše jméno, telefonní číslo, číslo nemovitosti a druh požadované práce na Obecní úřad.

Další informace