Zájezd 9.12.2017 - adventní trhy Drážďany

OBECNÍ  ÚŘAD   DRUZTOVÁ pořádá v sobotu 9. prosince  2017  zájezd na adventní trhy do Drážďan.           

Přihlášky na obecním úřadu.

Odjezd v 7.00 hodin od obecního úřadu.

Cena:

Dospělí a děti od 15 let s trvalým pobytem v Druztové                   200,- Kč

Dospělí a děti od 15 let bez trvalého pobytu v Druztové                 400,- Kč

Děti do 15 let zdarma

 

 

Další informace