Kominík

Obecní úřad Druztová zprostředkoval občanům možnost vyčištění popř. prohlídky spalinové cesty kominíkem.

Kominické práce budou prováděny v obci v sobotu  4. 11. 2017 a popřípadě v neděli  5. 11. 2017 odbornou firmou.

 

Pokud máte zájem o zprostředkování zmíněné služby, nahlaste v co nejbližším termínu, nejpozději však do 31. 10. 2017, Vaše jméno, telefonní číslo, číslo nemovitosti a druh požadované práce na Obecní úřad. 

Další informace