Moštování ovoce - poslední možnost

OBECNÍ  ÚŘAD  DRUZTOVÁ oznamuje, že poslední 

MOŠTOVÁNÍ OVOCE

v tomto roce bude v sobotu 7. 10. 2017 od 8.00 – 10.00 hodin.

Cena 3,- Kč/kg

Další informace