Moštování ovoce

OBECNÍ  ÚŘAD  DRUZTOVÁ zahajuje pravidelné

moštování ovoce

v sobotu 30. 09. 2017 od 8.00 – 10.00 hodin.

Cena 3,- Kč/kg

Moštování bude prováděno každou sobotu až do odvolání

 

(dle zájmu občanů). 

Další informace