Posezení s hudbou - 24.6.2017

OBECNÍ  ÚŘAD   DRUZTOVÁ zve všechny občany na POSEZENÍ  S  HUDBOU, které pořádá u příležitosti začátku letních prázdnin v sobotu 24. června 2017 na prostranství u hřiště.

 

K tanci i poslechu bude hrát hudební skupina Darall Rock. Začátek v 19.00 hodin, vstup  zdarma.

Další informace