Zájezd - 10.6.2017

Obecní úřad Druztová pořádá v sobotu  10. června  2017 zájezd do Lán a na hrad Křivoklát.

Přihlášky na obecním úřadu.

Odjezd v 7.00 hodin od obecního úřadu.

 

Cena:

Dospělí a děti od 15 let s trvalým pobytem v Druztové                   100,- Kč

Dospělí a děti od 15 let bez trvalého pobytu v Druztové                 200,- Kč

 

Děti do 15 let zdarma

Další informace